KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Aktualności - informacje z Klastra IT i branży informatycznej

Polskie Klastry – od koordynacji do kooperacji, 17.01.2019 r.

25-01-2019

W spotkaniu współorganizowanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Związku Pracodawców Klastry Polskie wzięło udział ponad 90 osób reprezentujących klastry, instytucje naukowe i otoczenia biznesowego oraz administrację publiczną.

 

Podczas spotkania zostały podane informacje na temat najbliższych działań Ministerstwa dedykowanych klastrom. W lutym ma odbyć się 1. spotkanie Grupy Roboczej ds. Polityki Klastrowej. Niebawem (w 1. kwartale br.) zostaną ogłoszone również nowe kryteria certyfikacji i recertyfikacji Krajowych Klastrów Kluczowych.


Dyskusję rozpoczął Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie. Wskazał na dysproporcje w środkach dedykowanych klastrom na poziomie centralnym i regionalnym w Polsce oraz w krajach sąsiednich. W Polsce na ten cel wydaje się znacznie mniej niż u naszych sąsiadów z Niemiec czy też w przypadku sporo mniejszych Czech. Argumentem za zwiększeniem środków do dyspozycji klastrów jest fakt, że klastry mają służyć do reprezentacji MŚP. Przedsiębiorcy mogą funkcjonować bez zrzeszania się, ale to właśnie klastry służą wypracowaniu ich trwałej przewagi konkurencyjnej w dłuższej perspektywie czasowej. Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej reprezentowany był przez Pawła Wasilewskiego, Dyrektora Biura KlastraIT.


Poniżej zostały wypunktowane najciekawsze postulaty zgłaszane przez klastry:
- uruchomienie krajowych funduszy wsparcia klastrów, aby zabezpieczyć się przed nadmiernym uzależnieniem od środków unijnych, których niebawem na te cele może zabraknąć;
- dedykowanie bezpośrednich środków na utrzymanie klastrów, które wykazują się efektywnością działania i spełniają pewne dodatkowe kryteria (np. min. 5 lat funkcjonowania, składki członkowskie, reprezentacja inteligentnej specjalizacji, zakończona pomyślnie realizacja przynajmniej jednego projektu z dofinansowaniem ze środków publicznych);
- klastry chciałyby sięgać po środki mające na celu rozwiązanie jakiegoś realnego problemu wynikającego z zarządzania państwem, ogłaszanego w formie zamówień publicznych, poprzez wypracowanie innowacyjnego sposobu, angażującego do tego podmioty, które reprezentują;
- ewentualne finansowanie klastrów powinno być podzielone na: bazowe i na realizację konkretnych działań;
- klastry angażują się w kształtowanie polityki regionalnej, ale nie jest to premiowane, co czasami doprowadza do zarzutów firm z klastra o działania niezgodne z jego celami statutowymi;
- w przypadkach niektórych województw nie jest jasne kto i w jakim zakresie zajmuje się polityką klastrową, co jest niedociągnięciem w założeniu, że administracja centralna ma wspierać KKK, a regiony – klastry nie posiadające takiego statusu;
- aby skutecznie promować klastry i edukować na ich temat można, np. przy okazji kluczowych targów krajowych zorganizować stoiska wystawiennicze, na których zaprezentują się grona danej branży.

 

Przedstawiciele Ministerstwa zadeklarowali rozważenie opcji uruchomienia dedykowanych środków krajowych dla klastrów oraz na realizację zadań publicznych. Krajowe Klastry Kluczowe będą odwiedzane przez przedstawicieli szczebla centralnego w celu lepszego poznania specyfiki działania konkretnych podmiotów. Wydany zostanie również katalog KKK. W 2019 r. mają być też zorganizowane wydarzenia dedykowane klastrom. Szczegóły zostaną ujawnione w późniejszym czasie.
 

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013